Home
Info
Staff
Academic
Research
Admission
Virtual Tour
Quality
English Version

SUBCATEGORIES

 Research Center

 National School on Algebra

 Scientific Annals

 Preprint Series    

Grants • Title: Inegalităţi isoperimetrice pentru probleme de valori proprii în fizica matematică
  Type: PNCDI - RP 11/2008
  Field: Matematică şi ştiinţele naturii
  Coordinator: Universitatea Ovidius Constanţa
  Executive Director: PhD. Cristian Enache
  Link: http://www.univ-ovidius.ro/math/~cenache


 • Title: FOLD Project
  Type: PNCDI-PNII-Idei, Proiecte de cercetare exploratorie, 804/2008
  Field: Ştiinţe exacte - matematică şi informatică
  Coordonator: Universitatea Ovidius Constanţa
  Executive Director: Lecturer PhD. Dragoş Sburlan
  Link: http://foldpro.googlepages.com


 • Title: Aspecte combinatoriale in studiul grupurilor Coxeter
  Type: Proiect de cercetare pentru tinerii doctoranzi
  Field: Ştiinţe exacte - matematică
  Coordinator: Universitatea Ovidius Constanţa
  Project Director: Drd. Anda Olteanu


 • Title: La Gestion Mentale
  Type: Program Socrates Comenius Action 2.1 No.226399-CP-1-2005-1-BE-Comenius-C21
  Field: Interdisciplinar Matematică - Ştiinţe ale educaţiei
  Project Director: Prof. Wladimir-Georges Boskoff
  Executive Director: Lecturer PhD. Student Daniela Căprioară
  Link: http://www.conaisens.org/


 • Title: Modelare matematică şi simularea fenomenului de propagare a fisurii �n regim dinamic �n materiale compozite
  Type: Grant Academia Rom�nă (GAR 2005) nr. 13 din 27.07.05
  Field: Ştiinţe exacte - matematică
  Project Director: Prof. Marius Crăciun


 • Title: Algebră computaţională cu aplicaţii �n geometrie şi informatică
  Type: A CNCSIS 1075/2005
  Field: Ştiinţe exacte - matematică
  Project Director: Assoc. Prof. Viviana Ene


 • Title: Metode combinatoriale, algebrice, topologice �n algebră şi geometrie
  Type: P-CD
  Field: Ştiinţe exacte - matematică
  Coordinator: Institutul de Matematică al Academiei Rom�ne
  Project Director: Prof. Nicolae Manolache
  Partner (only): Universitatea Ovidius, Facultatea de Matematică şi Informatică
  Responsable: Assoc. Prof. Viviana Ene
  Link: http://www.imar.ro/~nboncio/MATAG-roum.html


 • Title: Procese aleatoare şi statistica lor �n fiabilitatea softului şi actuariat
  Type: Grant Academia Romana (GAR 2005) nr. 12 din 27.07.05
  Field: Ştiinţe exacte - matematică
  Project Director: Prof. Alexei Leahu


 • Title: INTUITION � Network of Excelence on Virtual Reality and Virtual Environments Applications for Future Workspaces
  Type: FP6
  Din Universitatea Ovidius participă:
  - Lecturer Dr. Dorin-Mircea POPOVICI
  - Assoc. Prof. Cristina M�NDRUŢĂ
  - Lecturer PhD. Student Crenguţa BOGDAN • Title: Modelare matematică �n probleme de difuzie
  Type: P-CD
  Field: Ştiinţe exacte - matematică
  Coordinator: Institutul de Statistica Matematică şi Matematică Aplicata "Gheorghe Mihoc - Caius Iacob", Bucuresti.
  Project Director: CP I dr. Gabriela Marinoschi
  Partner 1: Universitatea Politehnica Bucureşti - Facultatea de Inginerie Electrică;
  Responsable: Prof. ing. Alexandru Morega
  Partner 2: Universitatea Ovidius Constanţa - Facultatea de Matematică şi Informatică;
  Responsable: Prof. Constantin Popa
  Partner 3: Universitatea din Piteşti; Facultatea de Matematică şi Informatică;
  Responsable: Lecturer dr. Anca V. Ion
  Period: september 2005 - december 2007.