Seminariile ştiinţifice ale Catedrei de Matematică
Anul universitar 2006-2007
Math > Index > Semestrul 1 - Comitet

Semestrul 1Miercuri, 8 Noiembrie 2006, 11:00 - 12:00, sala P5
Abstract Semilinear Equations and Applications
Prof. dr. Silviu SBURLAN, Constanţa


Miercuri, 15 Noiembrie 2006, 11:00 - 12:00, sala P5
Algoritmi numerici pentru rezolvarea sistemului Navier-Stokes staţionar
Lector drd. Cristina SBURLAN, Constanţa


Miercuri, 22 Noiembrie 2006, 11:00 - 12:00, sala P5
Proiecţii de operatori şi aplicaţii
Lector drd. Gheorghe DOBOŞ


Miercuri, 29 Noiembrie 2006, 11:00 - 12:00, sala P5
Metode de continuare pentru ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale
Drd. Teodor CUMPĂNAŞU, Constanţa


Miercuri, 6 Decembrie 2006, 11:00 - 12:00, sala P5
Minimizarea funcţionalelor neliniare
Drd. Eleonora RĂPEANU, Constanţa


Miercuri, 13 Decembrie 2006, 11:00 - 12:00, sala P5
Regularizǎri de tip eliptic şi hiperbolic pentru probleme parabolice
Conf. Dr. Luminiţa COSMA, Constanţa


Miercuri, 10 Ianuarie 2007, 11:00 - 12:00, sala P5
Condiţii suficiente de ordinul II pentru optimizare neliniară
Asist. drd. Maria STAVROSITU, Constanţa


Miercuri, 17 Ianuarie 2007, 11:00 - 12:00, sala P5
Funcţii α-fin convexe
Drd. Petre GUŢESCU, Constanţa

Ultima actualizare: Wednesday, 21 February 2007 19:38.
Secţiune Óntreţinută de Asist. drd. Ciucă Marian-George.