Seminarul Ştiinţific 2 al Catedrei de
Informatică şi Metode Numerice
 
Math - Index | Prezentare | Sem. 1 | Sem. 2
[ seminarul 1 ] - [ seminarul 3 ]

Programul Seminarului pentru semestrul II 2004/2005
Marţi, 1 Martie 2005, 16-18, sala E6
Analiza comparată a operatorilor pseudo-morfologici utilizaţi Ón Ómbunătăţirea contrastului imaginilor color
Eugen Zaharescu


Marţi, 15 Martie 2005, 16-18, sala E6
Proiecţia finită a proceselor de regenerare şi aplicaţii
Alexei Leahu


Marţi, 29 Martie 2005, 16-18, sala E6
Completitudine functională Ón logici demonstraţionale propoziţionale
Andrei Rusu


Marţi, 12 Aprilie 2005, 16-18, sala E6
Fiabilitatea softului: modele matematice şi simulare Monte-Carlo
Alexei Leahu


Marţi, 26 Aprilie 2005, 16-18, sala E6
Modele logaritmice de prelucrare a imaginilor color
Eugen Zaharescu