Seminarul Ştiinţific al Catedrei de Informatică şi Metode Numerice  
Math - Index | Prezentare | Sem. 1 | Sem. 2
[ seminarul 2 ] - [ seminarul 3 ]

Programul Seminarului pentru semestrul I 2004/2005

Luni, 25 Octombrie
Prezentarea proiectului
Constantin Popa


Luni, 1 Noiembrie
Asupra unui algoritm de reconstrucţie a imaginilor
Andrei Băutu


Luni, 8 Noiembrie
Introducere Ón algoritmi genetici
Andrei Băutu, Elena Băutu


Luni, 15 Noiembrie
Ecuaţiile Navier-Stokes: aplicaţii la curgeri Ón microcanale
Bogdan Nicolescu


Luni, 22 Noiembrie
Scheme de discretizare pentru ecuaţii Navier-Stokes: Krank-Nicholson, Marker and Cell
Bogdan Nicolescu


Luni, 29 Noiembrie
Metoda colocaţiei pentru ecuaţii integrale de speţa I
Elena Pelican


Luni, 6 Decembrie
Prezentarea Raportului de cercetare corespunzător primei faze a proiectului
Constantin Popa


Luni, 10 Ianuarie 2005, 12-14, sala E1
Metoda Gram-Schmidt, algoritmi de tip Kovarik; aplicaţii la calculul soluţiei de normă minimă
Constantin Popa