Seminarul Ştiinţific al Catedrei de Algebră şi Geometrie  
Math - Index | Prezentare | Sem. 1 | Sem. 2

Programul Seminarului pentru semestrul II 2004/2005

Vineri, 18 Februarie 2005, 14-16, sala E1
Metode Quasi-Newton de optimizare fără restricţii
Elena Popescu


Vineri, 25 Februarie 2005, 14-16, sala E1
Descompuneri Pierce Ón aproape inele
Mariana Dumitru


Vineri, 4 Martie 2005, 14-16, sala E1
Structuri liniare
Anca Burtea


Vineri, 11 Martie 2005, 12-14, sala E1
Politopul stat şi baze Groebner universale (dupa cartea Groebner Bases and Convex Polytopes, de B. Sturmfels)
Alexandru Bobe


Vineri, 18 Martie 2005, 12-14, sala E1
Singularităţi ale curbelor algebrice (II)
Şerban Bărcănescu


Vineri, 25 Martie 2005, 12-14, sala E1
Variaţii ale ordonărilor monomiale (după cartea Groebner Bases and Convex Polytopes, de B. Sturmfels)
Alexandru Bobe


Vineri, 1 Aprilie 2005, 12-14, sala E1
Metrici asociate unor poliedre
Wladimir Boskoff


Vineri, 8 Aprilie 2005, 16-18, sala E8
The use of Groebner bases and Combinatorics in the theory of determinantal rings
Juergen Herzog


Vineri, 15 Aprilie 2005, 12-14, sala E1
Conjectura lui Catalan : o altă veche problemă diofantică rezolvată
Diana Savin


Vineri, 22 Aprilie 2005, 12-14, sala E1
Ideale torice (după cartea Groebner Bases and Convex Polytopes, de B. Sturmfels)
Viviana Ene


Vineri, 6 Mai 2005, 12-14, sala E1
Conjecturi diferenţiale Ón algebra comutativă
Cristodor Ionescu


Vineri, 13 Mai 2005, 12-14, sala E1
Titlu ce va fi anunţat
Victor Alexandru


Vineri, 20 Mai 2005, 12-14, sala E1
Muzica sferelor
Manolache Nicolae