Home
Informaţii
Personal
Academic
Cercetare
Admitere
Evenimente
Calitate
Versiunea Română

SUBCATEGORII

 Seminarii Ştiinţifice

 Rapoarte de Cercetare

 Granturi

 Centrul de Cercetare

 CERVA

 Şc. Naţională de Algebră

 Anale Ştiinţifice

 SSMCS

 Seria de Preprinturi

 Manifestări ştiinţifice

 PremiiINFO

   
21.01.2019
Sesiunea de Iarnă
23.10.2018
Alegeri studenti în CF
22.10.2018
Burse 2018-2019
28.05.2018
Conferinţă TGSP
17.05.2018
WYRM 8th
03.05.2018
O zi în FMI
30.03.2018
Anunţ mastere
27.05.2017
Concursul ESTIC 2017
06.05.2017
Sesiune deschisă
24.02.2017
Seminar de informare Erasmus
23.12.2016
Disertaţie 2017
23.12.2016
Licenţă 2017
19.12.2016
Decizia 467 (relocare 3)
13.12.2016
Decizia 464 (relocare 2)
11.11.2016
Anunt privind relocarea
27.05.2016
Prima Conferinţă a Matematicienilor Mircişti
11.12.2015
Dialog cultural
07.04.2014
Science Days
22.08.2011
Parteneriat Romanian-American Foundation
19.08.2011
Perfecţionare. Definitivat şi Gradul II
15.10.2010
Seminarul Ştiinţific al Catedrei de Matematică

   Cercetare > Granturi > Directori din FMI

Granturi
- Directori din FMI -
 • Titlu: Teorie spectrală pentru operatori liniari şi analiză complexă
  Tip: CNCSIS-UEFISCDI PN-II-RU-TE-2012-3-0042
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - matematică
  Coordonator: Universitatea Ovidius Constanţa
  Director de proiect: Lector Dr. Constantin Costara
  Scurtă descriere: http://math.univ-ovidius.ro/~cdcostara/Index.html


 • Titlu: A new approach in theoretical and applied methods in algebra and analysis
  Tip: CNCS-UEFISCDI PN-II-ID-WE-2012-4-169
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - matematică
  Coordonator: Universitatea Ovidius Constanţa
  Director de proiect: Conf. Dr. Cristina Flaut
  Scurtă descriere: http://amaa-2013.wikispaces.com/home/


 • Titlu: Workshop on Algebraic and Analytic Number Theory and Their Applications
  Tip: CNCS-UEFISCDI PN-II-ID-WE-2012-4-161
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - matematică
  Coordonator: Universitatea Ovidius Constanţa
  Director de proiect: Lector Dr. Diana Savin
  Scurtă descriere: http://math.univ-ovidius.ro/Workshop/2013/Number-Theory/


 • Titlu: Aspecte omologice şi combinatoriale în studiul idealelor monomiale
  Tip: CNCSIS PN-II-RU PD nr. 23/06.08.2010, cod 305
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - matematică
  Coordonator: Universitatea Ovidius Constanţa
  Director de proiect: Dr. Anda-Georgiana Olteanu
  Scurtă descriere în format PDF: Română - Engleză


 • Titlu: Probleme de conservare de tip spectral în teoria algebrelor Banach
  Tip: CNCSIS PN-II-RU PD nr. 24/6.08.2010, cod 300
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - matematică
  Coordonator: Universitatea Ovidius Constanţa
  Director de proiect: Lector Dr. Constantin Costara


 • Titlu: HapticMed - Haptic Interfaces in Medical Applications
  Tip: POS-CCE nr. 128/2.06.2010, SMIS code 12271, Project ID 567
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - informatică
  Director executiv: Conf. Dr. Mircea Popovici
  Descriere: http://hapticmed.cerva.ro/


 • Titlu: Inegalităţi isoperimetrice pentru probleme de valori proprii în fizica matematică
  Tip: PNCDI - RP 11/2008
  Arie tematică: Matematică şi ştiinţele naturii
  Coordonator: Universitatea Ovidius Constanţa
  Director de proiect: Dr. Cristian Enache
  Descriere: http://www.univ-ovidius.ro/math/~cenache


 • Titlu: Limbaje formale, calculabilitate şi complexitate: calcul prin pliere şi aplicaţii (FOLD)
  Tip: PNCDI-PNII-Idei, Proiecte de cercetare exploratorie, 804/2008
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - matematică şi informatică
  Coordonator: Universitatea Ovidius Constanţa
  Director de proiect: Lector univ. dr. Dragoş Sburlan
  Descriere: http://foldpro.googlepages.com


 • Titlu: Aspecte combinatoriale în studiul grupurilor Coxeter
  Tip: Proiect de cercetare pentru tinerii doctoranzi
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - matematică
  Coordonator: Universitatea Ovidius Constanţa
  Director de proiect: Drd. Anda-Georgiana Olteanu
  Scurtă descriere în format PDF: 


 • Titlu: La Gestion Mentale
  Tip: Program Socrates Comenius Action 2.1 No.226399-CP-1-2005-1-BE-Comenius-C21
  Arie tematică: Interdisciplinar Matematică - Ştiinţe ale educaţiei
  Director de proiect: Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff
  Director executiv: Lector univ. drd. Daniela Căprioară
  Link: http://www.conaisens.org/


 • Titlu: Studii privind materialele metalice folosite în construcţiile de nave - modelarea pierderilor de masă în diferite medii
  Tip: A, cod 902
  Arie tematică: -
  Director de proiect: Conf. univ. dr. Alina Bărbulescu


 • Titlu: Modelarea matematică a precipitaţiilor din Dobrogea
  Tip: CNCSIS PNII - IDEI, cod 262/2007-2010, contract nr. 492/01.10.2007
  Arie tematică: -
  Director de proiect: Conf. univ. dr. Alina Bărbulescu


 • Titlu: Programare genetică pentru probleme de optimizare în Inteligenţa artificială
  Tip: Grant CNCSIS, TD 199/2007 (octombrie 2007 - martie 2009)
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - informatică
  Director de proiect: Asist. univ. drd. Elena Băutu


 • Titlu: EMULACTION : Environnement Multimodal pour Activites Cooperatives Transnationales de formation
  Tip: Fonds Francophones des Inforoutes, PS/FF/cal/20071123-003 (2007 - 2009)
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - informatică
  Coordonator local: Conf. univ. dr. D. M. Popovici


 • Titlu: Venus la Dunărea de Jos - moştenirea cultural-istorică - sursă de învăţare şi inspiraţie pentru o dezvoltare comunitară armonioasă
  Tip: Proiect Phare CBC 2005 România-Bulgaria, Contract: RO 2005/017 - 535.01.01 (2007 - 2008)
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - informatică
  Responsabil de proiect: Conf. univ. dr. D. M. Popovici


 • Titlu: Utilizarea realităţii virtuale în reconstituirea multimodală 3D a site-urilor istorice (T.O.M.I.S.)
  Tip: PNCDI 2 - 11-041/18.09.2007
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - informatică
  Director de proiect: Conf. univ. dr. D. M. Popovici


 • Titlu: Procese stocastice şi repartiţii aplicate în fiabilitate şi actuariat: simularea şi analiza lor statistică
  Tip: Grant Academia Română 24/2007- 22/17.04.2008
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - matematică
  Director de proiect: Prof. univ. dr. Alexei Leahu


 • Titlu: Modelare matematică şi simularea fenomenului de propagare a fisurii în regim dinamic în materiale compozite
  Tip: Grant Academia Română (GAR 2005) nr. 13 din 27.07.2005
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - matematică
  Director de proiect: Prof. univ. dr. Marius Crăciun


 • Titlu: Algebră computaţională cu aplicaţii în geometrie şi informatică
  Tip: A CNCSIS 1075/2005
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - matematică
  Director de proiect: Conf. univ. dr. Viviana Ene


 • Titlu: Metode combinatoriale, algebrice, topologice în algebră şi geometrie
  Tip: P-CD
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - matematică
  Coordonator: Institutul de Matematică al Academiei Române
  Director de proiect: Prof. Dr. Nicolae Manolache
  Partener (unic): Universitatea Ovidius, Facultatea de Matematică şi Informatică
  Responsabil: Conf. univ. dr. Viviana Ene
  Link: http://www.imar.ro/~nboncio/MATAG-roum.html
  Scurtă descriere în format PDF: 


 • Titlu: Procese aleatoare şi statistica lor în fiabilitatea softului şi actuariat
  Tip: Grant Academia Română (GAR 2005) nr. 12 din 27.07.05
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - matematică
  Director de proiect: Prof. univ. dr. Alexei Leahu


 • Titlu: INTUITION – Network of Excelence on Virtual Reality and Virtual Environments Applications for Future Workspaces
  Tip: FP6
  Din Universitatea Ovidius participă:
  - Lector univ. dr. Dorin-Mircea POPOVICI
  - Conf. univ. dr. Cristina MÎNDRUŢĂ
  - Lector univ. drd. Crenguţa BOGDAN • Titlu: Modelare matematică în probleme de difuzie
  Tip: P-CD
  Arie tematică: Ştiinţe exacte - matematică
  Coordonator: Institutul de Statistica Matematică şi Matematică Aplicata "Gheorghe Mihoc - Caius Iacob", Bucuresti.
  Director proiect: CP I dr. Gabriela Marinoschi
  Partener 1: Universitatea Politehnica Bucureşti - Facultatea de Inginerie Electrică;
  Responsabil: Prof. univ. dr. ing. Alexandru Morega
  Partener 2: Universitatea Ovidius Constanţa - Facultatea de Matematică şi Informatică;
  Responsabil: Prof. univ. dr. Constantin Popa
  Partener 3: Universitatea din Piteşti; Facultatea de Matematică şi Informatică;
  Responsabil: Lector univ. dr. Anca V. Ion
  Durata proiectului: septembrie 2005 - decembrie 2007.